BÆREDYGTIGHED

Copenhagen Harbour Parade er en hyldest til København og til byens havn, som danner rammen for den tværkunstneriske parade. Københavns Havn er noget ganske særligt, da det ikke er mange steder i verden, hvor man rent faktisk kan bade i en byhavn, og det bør vi værne om. På verdenshavene findes store mængder affald, særligt plastik som fiskenet der forurener og skaber død og ødelæggelse. Havet er vores største økosystem, hvor alle organismer lever i samspil med hinanden. Det er ikke kun forurening af verdenshavene som truer økosystemet, men ligeledes overfiskeri er et stigende problem der truer fiskearter og påvirker havmiljøet. 

I København er vandet er et samlingspunkt for byen, er det vigtigt for Copenhagen Harbour Parade at sætte fokus på disse problematikker der skal løses af nuværende og kommende generationer. Vi tænker bæredygtighed ind i vores program på under- og overfladen. Havet og havnen er ikke en losseplads. 

Dette sætter et par af vores værker fokus på.  BOOM BOOM Trash bruger skrald indsamlet fra Københavns Havn af både By & Havn samt GreenKayak. De indsamlede objekter fra både havets dyb og overflade bliver transformeret til en visuel-auditiv installation, når lydkunstner og percussionist Birgit Løkke optager lyde og klange fra skraldet og bearbejder disse elektronisk. Det elektroniske værk skal fungere som et underliggende lydlandskab for selve hendes performance til Copenhagen Harbour Parade 2021. GreenKayak sejler med i paraden 5 juni, hvor de ligeledes vil sætte fokus på det skrald vil smider i vandet. 

Vores andet værk ENTANGLED sætter fokus på det enorme overfiskeri af verdenshavene samt de såkaldte “spøgelsesnet” der er et kendt problem i de danske farvande såvel som de internationale. Ca. 50% af alt plastik i verdenshavene består af fiskenet. De gamle net blyforurener og de nye ender i mikroplast eller hvaler, fisk og andre dyr sætter sig fast i nettene og skyller op på stranden. Værket ønsker at iscenesætte denne problemstilling i paraden, ved at bruge æstetiske virkemidler med en traditionel dansk fiskekutter som scene for balletdanseren Astrid Grarups performance hvor hun er indviklet i fiskenet. 

Vi vores sponsorer!