Program for Copenhagen Harbour Parade 2021

!BOOM BOOM Trash!

Af Birgit Løkke

!BOOM BOOM TRASH! er en visuel-lydinstallation af lydkunstner og percussionist Birgit Løkke, skabt af skrald fra Københavns Havn. 

Det underliggende lydlandskab for Løkkes performance består af lydoptagelser og elektronisk bearbejdede klange fra diverse genstande fra havnen bund. Undervejs vil hun skabe live-samples, idet hun går i dialog med skulptur og lydlandskab ved at bruge skraldet som instrument. Mikrolyde fra små stykker plastik eller jern fra kanalens bund, bliver via monterede kontaktmikrofoner til makrolyde. En levendegørelse af hidtil skjulte elementer fra dybet – fragmenter som nogen har smidt i vandet og som andre senere har samlet op. Den auditive og visuelle skralde-installation sejler i Københavns Havn, med sine klange og strukturer – hidtil både skjult og i stilhed, nu synligt for både øje og øre. 

Birgit Løkke forener kunst og videnskab i sine projekter. Hun lader kunsten sanseliggøre naturvidenskabelige fænomener, og hendes mission er, at vi med vores sanser via kunsten begriber den verden vi er en del af. Hun interesserer sig for skjulte lyduniverser, der ikke umiddelbart er hørbare.

Copenhagen Harbour Parade vil med dette værk sætte fokus på bæredygtighed i havet. Uden en ren københavns havn, ingen parade. Vandet er et samlingspunkt for byen og bæredygtighed er et uundgåeligt tema og en problematik, vi skal forholde os til for at værne om vores by og hinanden.

Line-up: Birgit Løkke (perc,elec)

Kuratering: Copenhagen Harbour Parade