BÆREDYGTIGHED/DIVERSITET/LIGESTILLING

Copenhagen Harbour Parade tager verdens miljøproblemer dybt seriøst, og vi ønsker at belyse problematikkerne på en kunstnerisk måde. I de forløbne år har vi udviklet og kurateret værker, der debatterede verdenshavenes miljø, affaldsproblematikker, plastik, rengøring i bymiljøet og transportsektoren. Vi har flere værker undervejs til 2023, som på nye måder vil debattere miljøproblematikker.  I forhold til produktionens bæredygtighed, tilstræber vi at alle værker skabes så miljøvenligt og bæredygtigt som mulig og benytter f.eks. hovedsagelig batteridrevne både og flåder, genbrugsmaterialer og hurtigt nedbrydelige nye byggematerialer.

En anden meget vigtig samfundsdebat, som vi har kommenteret på gennem kunsten, er debatten om køn og ligestilling. I 2021 præsenterede vi værket ”Luchtzee”, som var en performance, der diskuterede havfruens identitet som moderne Københavner med mange køn. I 2023 fortsætter debatten bla. gennem et værk der hedder gobler og køn.
Vi har ligeledes en diversitetspolitik både hvad angår involverede kunstnere og administrativt personale. I sekretariatet har vi en ligelig fordeling af køn og i produktionerne tilstræber vi det samme, men har et mål om at vægtningen ikke må blive mere skæv end 30/70. Dertil har vi fokus på mangfoldighed både ift. alder, baggrund og race.

Vi vores sponsorer!

Copenhagen Harbour Parade kan ikke lade sig gøre uden vores fantastiske samarbejdspartnere. Har du lyst til at indgå et samarbejde med os omkring Copenhagen Harbour Parade 2023, så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@copenhagenharbourparade.dk